Links

www.vrijzinnigwestvlaanderen.be
Het humanistisch-vrijzinnig gedachtengoed.
De auteur was van 2002-2011 ondervoorzitter van het VC De Sleutelbrug (Brugge) en van 2002-2012 redactielid van het tijdschrift De Sleutelbrug.

www.leif.be
LevensEindeInformatieForum: een waardig levenseinde voor iedereen.

www.de-drvkkery.nl
Dit cultureel ontmoetingspunt van Middelburg (Zeeland) is de uitgever van de gedichten van
Anne Kempe (° 1952).

www.chawwawijnberg.nl
Chawwa Wijnberg (° 1942) Dichter, columnist, beeldend kunstenaar.

www.renaatramon.be
Renaat Ramon (° 1936) Dichter, essayist en beeldend kunstenaar.

www.tijdschriftbiekorf.be
Tijdschrift voor volkscultuur in West-Vlaanderen.
De auteur was van 1974-2012 redactielid.

www.geschiedenisbrugge.brugseverenigingen.be
Kon.Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.
De auteur was van 1977-2012 redactielid van het tijdschrift Het Brugs Ommeland.

www.heemkundigekring-west-zeeuws-vlaanderen.nl
De auteur was van 1972-2005 redactielid van het “Bulletin”.

www.icom-vlaanderen.be
De Vlaamse Museumvereniging (VMV) werd in 2010 statutair ondergebracht bij de International Council of Museums (ICOM).
De auteur was van 1973-1997 hoofdredacteur van Museumleven, jaarboek voor museologie.