Maandelijks archief: december 2014

West-Vlaamse nieuwjaarswensen

Zowel voor dit jaar als voor elk jaar dat nog komt …

OYMOLEUTET

OYMOTIEDET

OYMOGOESTET

OYMOSJANSET

OYMOUPTIETRUSTET

OYMOGINDUSTET

OYMOGINMOEITET

OYMOGEZOENDSIET

OYKINDERSMORIPTITTUSIEN

OYNEETNMOGOEVERTIRT

OYMOGOENOBAGTENKUGON

OYKEUNSMOGOEVERDIKN

OTTEKAVEMOGOETREKT

OTMOGOEDIS IN 2015, 2016, e.v.

Dat wenst u Willem van Roodebeke.