Biografie

WPdZ1

Willy Dezutter, geboren te Sluis (Nederland) op 23 maart 1946 uit een Nederlandse moeder en een Belgische vader.  Woonde tot 1970 in Aardenburg (West-Zeeuws-Vlaanderen), nadien in Gent (B) en vanaf 1973 in Brugge (B).

Behaalde in 1970 aan de Rijksuniversiteit Gent, met grote onderscheiding, het diploma van licentiaat in de kunstgeschiedenis en archeologie met een scriptie over “Beschilderde middeleeuwse grafkelders”.  Werkte voordien, na zijn middelbare studies, in 1965-1966 onder leiding van de provinciaal archeoloog in Zeeland ir. J.A. Trimpe Burger (1923-2008) bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) als technisch assistent.

1970-1972:  wetenschappelijk medewerker in het Centrum voor Kunst en Cultuur van de Stad Gent.

1973-2007:  conservator bij de Stedelijke Musea van Brugge (o.a. Stedelijk Museum voor Volkskunde, de vier Stedelijke Molens, het Guido Gezellemuseum 1985-1990, lid van de Directie van de Stedelijke Musea in 1999).

Publiceerde over geschiedenis, volkskunde, kunst en museologie.

Secretaris-Generaal van de Belgische Museumvereniging (1976) en secretaris van het Belgisch Nationaal Comité van ICOM (1976).

Hoofdredacteur van Museumleven, Jaarboek voor museologie van de Vlaamse Museumvereniging (1974-1997).

Gastdocent over Probleme musealer Dokumentation aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster (D) in 1978 en 1979.

Redactielid van het tijdschrift “Biekorf” (1974-2012).

Redactielid van het tijdschrift “Het Brugs Ommeland” (1977-2012).

Is sterk geëngageerd binnen het vrijzinnig-humanisme en was van 2002-2011 ondervoorzitter van het Vrijzinnig Centrum “De Sleutelbrug” in Brugge en redactielid van het driemaandelijks tijdschrift “De Sleutelbrug” van 2002-2012.