Tag Archives: François Hollande

Een dure en erg vervuilende keppel

“Om de uitstoot van boeikasgassen aan banden te leggen en de klimaatopwarming, overeenkomstig het besluit van de klimaatconferentie van Parijs 2015, te beperken, leg ik testamentair vast om mijn begrafenis in besloten familiekring te laten plaatsvinden. Het is bijgevolg onnodig dat buitenlandse staatshoofden naar Jeruzalem komen.”  Was getekend: Shimon Peres.  Helaas heeft deze Nobelprijswinnaar en oud-president van Israël bovenstaande niet laten vastleggen en was het op 30 september 2016 erg druk in Jeruzalem.  De Amerikanen, onder wie oud-president Bill Clinton en president Barack Obama, waren er met zes vliegtuigen.  Daarnaast werden er nog zo’n zestig privé vliegtuigen verwacht.  Als veiligheidsmaatregel waren er zevenduizend extra politiemensen op de been.  Uiteindelijk waren er drieduizend genodigden aanwezig.  Het was alleszins geen groene begrafenis.  Vanaf 2023 zal er om de vijf jaar een wereldwijde evaluatie plaatsvinden van de uitstoot.  Bij de berekening van de overmatige CO2-uitstoot zal men nog eens mogen terugdenken aan Jeruzalem 30 september 2016.  Shimon Peres was zich bewust van zijn sterfelijkheid.  In “Der Spiegel” verklaarde hij: “De enige persoon die eeuwigheid geniet, is de Messias, en die moet nog komen”.  Arme christenen die al twintig eeuwen de verkeerde Messias aanbidden !

Keppel

Het valt telkens weer op dat bij joodse plechtigheden een groot aantal buitenlandse leiders, ook wanneer ze geen jood zijn, een keppeltje dragen.  Uiteraard hebben Bill Clinton en Barack Obama hun eigen keppel die bij hen thuis in de kast ligt.  Voor de VS, met zijn sterke joodse lobby, is dat een must om electorale redenen.  De Franse president François Hollande maar ook onze premier Charles Michel, om slechts die twee te noemen, droegen geen keppeltje.  Dat is volstrekt logisch: je moet nooit doen wat je niet bent.  Alleen joodse mannen dragen dit religieus symbool dat hen er aan herinnert dat “God je klein maakt en je daarom je eigen verstand moet bedekken”.  Over het dragen van een keppel staat niets in de Bijbel.  De verplichte hoofdbedekking voor joodse mannen is pas ontstaan in de 16de eeuw als een soort traditie.  Het dragen van de keppel aan buitenlandse staatshoofden opdringen (en toeristen !  kassa), zogezegd om “respect te betuigen”, is natuurlijk een drogreden.  Het is niet de gewoonte en zelfs af te raden om aan rituelen deel te nemen van godsdienstige plechtigheden wanneer men zelf geen praktiserend lid is van die godsdienst.  Je kunt, als ongelovige, uit respect (!) voor de overledene perfect deelnemen aan een katholieke uitvaartmis maar het zou toch bespottelijk zijn om op zo’n ogenblik de aandacht te willen trekken door tot “de heilige tafel te naderen”.  Tenzij men nog eens te communie wenst te gaan om electorale redenen.  Dan komt men zeker nog eens met zijn foto in de “boekskes”.  Dat overkwam Bart De Wever de burgemeester van Antwerpen, die dit genademiddel tot zich nam op de begrafenis van de komiek Gaston Berghmans op 27 mei 2016 in de Sint-Andrieskerk van Antwerpen.  Maar dat was wellicht uit innerlijke overtuiging ondanks de verlichtingsideeën die hij propageert.  Hij heeft dus nog verwachtingen.  Het is een mooi vooruitzicht: nu de baas op aarde en later ook in de hemel.