Tag Archives: SGP

Over sluipwespen en oogwormen

Eén van de vroegste Griekse filosofen was Anaximander, die leefde in de 6de eeuw voor onze tijdrekening.  Volgens hem zweefde de aarde vrij in de ruimte en verkeerde ze eerst in vloeibare toestand.  De aarde werd steeds droger, doordat er water in de zon verdampte.  Uit dat verdampte water werden vissen geboren, die de eerste levende wezens zouden zijn geweest.  Alle andere dieren zouden ontstaan zijn als transformatie of evolutie uit de vissen.

De mens zou volgens hem uit dieren van een andere soort zijn voortgekomen.  Anaximander werkte geen evolutieleer uit, maar toch wordt hij door velen beschouwd als de oudste vertegenwoordiger van een fundamenteel evolutief denken.

De Engelse natuuronderzoeker en bioloog Charles Darwin (1809-1882) zorgde pas voor de revolutie toen in 1859 de eerste versie verscheen van zijn “On the origin of species by means of natural selection”.  De evolutietheorie was een grote aanslag op de zekerheden van het christendom.  Darwin zelf verloor zijn geloof in het christendom niet op grond van zijn wetenschappelijke ontdekkingen, maar vanwege de wreedheid van de natuur, die hij niet in overeenstemming zag met een oneindig goede en volmaakte schepper.

Hij gaf daarbij het voorbeeld van de sluipwesp die zijn eitjes in levende rupsen legt.  De larven eten vervolgens de rups van binnenuit op, waardoor deze een langzame en gruwelijke dood sterft.  De bekende schrijver en producer David Attenborough (° Londen 1926) heeft in zijn vele bekroonde natuurdocumentaires, die door de Britse omroep BBC werden uitgezonden, er op gewezen dat dergelijke aberraties ook voorkomen bij de mens.  In West- en Centraal-Afrika zijn er jaarlijks 13 miljoen slachtoffers van de oogworm, een parasiet van ca. 4 cm lang die zich in het zachte bindweefsel van het oog nestelt en blindheid kan veroorzaken.  Dit wordt veroorzaakt door een steekvlieg, de mangovlieg.  Een god die dit toestaat kan niet bestaan.

Door het steeds warmer wordende klimaat komen steeds meer parasieten die normaal in tropische streken leven ook meer en meer in noordelijke gebieden voor.  De oogworm komt reeds voor in Italië.

De natuurseries van David Attenborough zijn van een grote wetenschappelijke en educatieve waarde.  Aangezien hij steeds vertrekt vanuit de evolutie zijn orthodoxe kerkgenootschappen daarmee niet altijd zo gelukkig.  Zijn “The Life of Mammels” is als “Het leven van zoogdieren” in 2007 in Nederland uitgezonden en op dvd uitgebracht door de Evangelische Omroep (de EO). Hierbij is de laatste aflevering, die over mensapen en de mens gaat, weggelaten.  Tevens zijn verwijzingen naar “miljoenen jaren” en de evolutie verwijderd om godsdienstige redenen.

Censuur in het land dat ooit geroemd werd om zijn tolerantie.  Het is overigens opvallend dat in Nederland de censuur meestal uit protestantse hoek komt en zelden van katholieke zijde.

Het kan ook moeilijk anders met volksvertegenwoordigers van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) uit de “bible belt” in de Tweede Kamer, die zich krampachtig vastklampen aan de reling van de Ark van Noë.  Zij vinden zich trouwens betere christenen dan die van de Christen Unie en al helemaal van die van het CDA (Christen Democratisch Appel), een zuivere machtspartij die nu wel in crisis verkeert.

Uit onderzoek (2007) blijkt dat 61 procent van de EO-leden gelooft dat god de wereld in zes dagen heeft geschapen.  Slechts één procent steunt de evolutieleer.

Op 5 november 2012 trad in Nederland het kabinet-Rutte II (VVD en PvdA) aan.  De confessionele partijen belandden in de oppositie.  Dat maakt op het levensbeschouwelijke vlak een aanzienlijk verschil.  Door de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd op 16 april 2013 het wetsvoorstel aangenomen om het verbod tot godslastering te laten vallen.  Dit stond nog steeds in het Wetboek van Strafrecht ( als slapend artikel 147).  De vrijheid van meningsuiting staat centraal.  “Religie mag geen bevoorrechte positie hebben ten opzichte van politiek of wetenschap, waar ten slotte ook alles bekritiseerd kan worden” (prof. Paul Cliteur).

Religie en godsdienstige gevoelens dienen in een vrije samenleving niet bij wet extra beschermd te worden.

Willy Dezutter